Te dhena personale

Emer Mbiemer Gjinia
Vendlindja Datelindja
Numri Pasaportes Shtetesia
Kontaktet

Adresa ne vendin tuaj E-mail
Telefoni Celular
A jeni ne Australi? A ju nevojitet pritja ne aeroport?
 Po Jo  Po Jo
A ju nevojitet akomodimi? A keni probleme shendetesore te cilat mund te pengojne punen tuaj gjate programit?
 Po Jo  Po Jo
Kontakt Emergjence

Emer Mbiemer Numri i telefonit Email
Informacion rreth Vizes

A ju eshte refuzuar ndonjehere viza per ne Australi? A ju eshte anulluar ndonjehere viza Australiane? A ju kane deportuar ndonjehere nga Australia?
 Po Jo  Po Jo  Po Jo
Personat ne ngarkim (Persona qe do te bashkengjiten me aplikimin tuaj)

Bashkeshorti/ Bashkeshortja? Femije? Mbi 18 Vjec Nen 18 Vjec
 Po Jo  Po Jo Nese po sa?
Informacione te tjera

Niveli i gjuhes Angleze
 Fillestar Mesatar I Avancuar Shkelqyeshem
Niveli me i larte i arsimimit
 I Mesem Bachelor Master Doktorrature
Dega qe jeni Diplomuar
Dokumentat suportues

Brenda 7 ditesh ju do te kontaktoheni nga zyra jone dhe do tju kerkohet qe te dergoni:
- Kopjen e Pasaportes
- Nje CV tuajen
- Kopjen e diplomes dhe listes se notave te perkthyera ne Anglisht
- Evidence per nivelin e zoterimit te gjuhes Angleze (TOEFL, IELTS, CAE etj)
Duke derguar kete aplikim:

Une deklaroj se informacioni i dhene eshte korrekt, i plote;
Une deklaroj se duke dhene informacion te rreme ose jo te plote mund te sjelle ne refuzimin e aplikimit tim ne program;
Une deklaroj se me dergimin e kesaj forme aplikimi nuk nenkupton pranimin tim ne program;
Une e kuptoj se cdo informacion i dhene eshte i pavertete ose jo i mirefillte, nominimi dhe perzgjedhja per aplikimin per vize mund te mos jete e mundur qe te vazhdohet ose viza mund te refuzohet nga Departamenti i Emigracionit dhe Mbrojtjes se Kufirit (DIBP).

Vendosni kodin qe shikoni: To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.

Shkruani një koment

%d bloggers like this: