Plani i pageses per sponsorizimin e vizes 402

Kosto totale e programit eshte AUD $ 9900 (perfshin edhe taksat Australiane GST). 


Pagesa per programin ndahet si me poshte: * Reference taksa Australiane GST eshte 10%.

Tarifa e aplikimit = $500 + GST 
Kjo pagese kryhet vetem kur Tandek Exchange your mind dhe sponsori kane pranuar aplikimin tuaj nen kategorine e vizes 402. Kjo pagese NUK kryhet kur dergohet CV juaj.

Kesti  1 = $3,000.00 + GST
Pagesa kryhet ne momentin kur Punedhenesi konfirmon pozicionin dhe perpara fillimit te zhvillimit te planit te punesimit nga ana e sponsorit, perpara aplikimit per vize.

Kesti 2 = $3,500.00 + GST
Pagesa kryhet kur eshte marre konfirmimi i aprovimit te vizes 402.

*Kohezgjatja e procesimit te vizes 402 eshte 2-3 muaj.

Kesti 3 = $2,000.00 + GST
Pagesa kryhet 3 muaj pas fillimit te punes.

 

Ne te gjitha rastet e mos marrjes se vizes, e vetmja pagese qe nuk rimbursohet eshte Tarifa e aplikimit = $500 + GST. C’do pagese tjeter e kryer do te rimbursohet nga sponsori brenda 28 ditesh.


Aplikoni-Ketu-Button

%d bloggers like this: