Banner-Gjermani

Pas pjesëmarrjes së suksesshme në Panairin e Punës të zhvilluar në Munich, agjensia Tandek Exchange your mind vjen me kontrata të reja pune. Kërkohen të gjitha profesionet, duke filluar nga Elektricist, Mekanik, Logjistikë, Transport, Hidraulik, Inxhenier, IT, Inxhinierë Kompjuterik, Mjek, Infermier etj.

 

Kriteret:

  • Mosha nga 21 – 45 vjeç
  • Minimalisht arsim i mesëm
  • Deshmi Penaliteti e pastër
  • Gjëndje të mirë shendetësore
  • Preferohet me njohuri të gjuhës Gjermane
  • Preferohet me njohuri mbi mesatare të gjuhës Angleze

Përfitimet / Benefitet:

  • Ofrohet  kontratë pune minimalisht 1(një) vjeçare
  • Asistencë për akomodim
  • Mundësi për rritje brënda kompanisë
  • Mundësi të përfitimit të Kartës Blu

Aplikimi:

Mund të dërgoni CV / Resume tuaj me e-mail në info@tandek.al me subjekt “Punësim në Gjermani”

 

Vetëm aplikantët që do të kualifikohen do të kontaktohen nga zyra jonë. 

%d bloggers like this: