Herzing University

Rreth Universitetit Herzing
I fokusuar në karrierën tuaj, i përshtatshëm dhe i kujdesshëm – këto ide e përkufizojnë një arsim sipas Universitetit Herzing. Universiteti ofron personalizimin dhe mbështetjen në marrjen e diplomës në mënyrë që të ecni përpara me karrierën tuaj. Programet e reja të karrierës ofrojnë opsione fleksibile të të mësuarit, mënyra të skedulimit për studentët që janë të impenjuar dhe nuk kanë mundësi ndjekjeje të vazhdueshme. Këto programe ofrohen në kampuset e tetë shteteve të SHBA. Herzing ofron një larmi të ofertave akademike për të përmbushur kërkesat e jetës së studentëve duke përfshirë kërkesat për programe profesionale, Bachelor, Master apo programe për vazhdimin e studimeve.

Universiteti Herzing ka ndërtuar një komunitet mbështetës të fakultetit; stafit dhe studentëve të tjerë. I themeluar në vitin 1965 nga Henry dhe Suzanne Herzing, universiteti vazhdon trashëgiminë familjare me vajzën e tyre, Renee Herzing, si presidente e Herzing. Nën udhëheqjen e saj, Herzing është i vetmi universitet privat i akredituar në pronësi të një gruaje në SHBA dhe mban çertifikimin WBE. Herzing është gjithashtu, institucion i njohur dhe anëtar i listës së miratuar GI Jobs’ nga qeveria për ”Military Friendly Schools”, viti 2013.
Në vazhdim, Universiteti Herzing mbetet i fokusuar në sigurimin e një mjedisi të dashur i të mësuarit që nxit suksesin e karrierës afatgjatë të studentëve. Zbuloni vetë se përse studentët zgjedhin çdo vit Universitetin Herzing.

 

[sections] [section title=”Pse Herzing”]

[/section] [section title=”Kërkesat e Pranimit”]

Në mënyrë që një student të pranohet në Universitetin Herzing dhe të aplikojë për një vizë F1 nevojitet një dokument pranimi nga shkolla që quhet I-20.

Për të lëshuar I-20 Universiteti Herzing ka nevoje që aplikantë te plotesoje kushtet e meposhtme:

 • Kopje e noterizuar, përkthyer të diplomës së shkollës së mesme ose universitetit(për programet master) së bashku me një listë notash e cila te jetë e vleresuar nga Shoqata Kombetare e Shërbimeve të Vleresimit (NACES) ose WES.
 • Rezultati i provimit ACT/SAT apo transkripte të shkollës që tregojnë që ju keni njohuritë e mjaftueshme për të hyrë në programin akademik. Gjithashtu aplikantet kanë mundesi të japin ACCUPLACER Test (Testin e pranimit) në zyren e Tandek Exchange your mind.
 • Një deklaratë noteriale për mbështetje financiare ose një letër nga një sponsor në SHBA. Forma që duhet të përdori sponsori në SHBA është I-134 e disponueshme online.
 • Prova të aftesisë së gjuhës angleze me sa vijon:
  • TOEFL PBT – 500 e sipër
  • TOEFL CPT – 173 e sipër
  • TOEFL iBT – 61 e sipër
  • IELTS – 5.0 e sipër
  • Për prova të tjera të gjuhes angleze ju lutem kontaktoni në info@tandek.al

 

Universiteti Herzing është i autorizuar nga Zyra e Nënshtetësisë Imigracionit dhe Shërbimeve në SHBA (USCIS ) të pranojë dhe të regjistrohen studentët jo- imigrantë .

[/section] [section title=”Akreditimet”]

Në SHBA, akreditimi rajonal është një akreditim institucional prestigjoz i disponueshëm për universitetet. Universiteti Herzing është i akredituar nga Komisioni i Lartë i Mësimdhënies(Higher Learning Commission) dhe është anëtar i Shoqatës Veri-Qëndrore (North Central Association). Përmes këtyre akreditimeve, Universiteti Herzing është i autorizuar të ofrojë programe studentëve internacional. Universiteti Herzing gjithashtu ofron programe akreditimi në degë të ndryshme studimi.

[/section] [section title=”Kampuset”]

 • Herzing University Akron
 • Herzing University Atlanta
 • Herzing University Birmingham
 • Herzing University Brookfield
 • Herzing University Kenosha
 • Herzing University Madison
 • Herzing University Minneapolis
 • Herzing University New Orleans
 • Herzing University Orlando
 • Herzing University Toledo
 • Omaha School of Massage and Healthcare
 • Herzing University Online

[/section] [section title=”Programet”]

Menyra se si në Universitetin Herzing trajtohet arsimi na ndihmon ne të mbajmë kurrikulin tonë të përditësuar duke maksimizuar njohuritë dhe suksesin tuaj. Bordi ynë Këshillues ofron të dhëna mbi trendet e reja që janë në zhvillim, të cilat ne i integrojmë në programet tona. Kjo na siguron që studentët tanë po fitojnë njohuritë dhe aftësitë të cilat janë më të rëndësishme në fushat e tyre profesionale.

[tabs] [tab title=”Shëndetësi”]

 • Dental Assisting
 • Dental Hygiene
 • Health Information Management
 • Healthcare Management
 • Insurance Billing and Coding Specialist
 • Medical Assisting Services
 • Medical Laboratory Technician
 • Medical Office Administration
 • Nursing
 • Occupational Therapy Assistant
 • Physical Therapist Assistant
 • Radiology Technology
 • Surgical Technology
 • Therapeutic Massage

[/tab] [tab title=”Biznes”] 

 • Accounting / Bookkeeping
 • Business Management
 • Legal Assisting/Paralegal
 • Legal Studies
 • Business Studies

[/tab] [tab title=”Dizajn”]

 • Game Development
 • Graphic Design
 • Design Studies

[/tab] [tab title=”Teknologji”]

 • Information Technology
 • Professional Aeronautics
 • Software Development
 • Technology Management
 • Technology Studies
 • Wind Energy Technology

[/tab] [tab title=”Siguri Publike”]

 • Criminal Justice
 • Emergency Medical Technician
 • Homeland Security

[/tab] [/tabs] [/section] [/sections]

Kontaktoni me Tandek Exchange your mind për të filluar procedurën e aplikimit  email:info@tandek.al ose Tel: +355682060277

Blogu
%d bloggers like this: