main-bannerKurse profesionale në Kontabilitet, Financë, Marketing dhe Turizëm

Tandek së bashku me shkollën partnere ne Angli, me kampuse ne London, Manchester dhe Birmingham ofrojnë programe intensive që çojnë në kualifikimet profesionale në kontabilitetit, financave, marketingut dhe turizmit: ACCA, CFA ®, CIMA, CIM, OTHM.
Programet janë të reja janë të dizejnuara për të ndihmuar ju që të dalloheni si profesionistë në degët kontabilitet, financë dhe marketing – duke siguruar jo vetëm një kualifikim profesional, por edhe aftësi praktike të cilat punëdhënësit i kërkojnë. Ju do të jeni në gjendje të përfitoni nga një gamë e gjerë e mbështetjes gjatë studimit me cilësi të lartë dhe të burimeve që ofrohen në ambjentet e shkollës, të gjitha të përshtatura për karrierën tuaj profesionale. Me ne ju do të përfitojni nga:

  • Pedagogë me përvojë shumëvjeçare
  • Asistencë personale në menyStërvitje personale për të sjellë më të mirë në ju
  • Trajnime ekstra në menyrë qe kualifikimet tuaja të forcohen në subjektin e specializimit tuaj
  • Akses të plotë në Zyrën e Shërbimit të Karrierës në shkollën biznesit, duke përfshirë edhe referime te kompanitë dhe pjesëmarrje në panairet e rekrutimit
  • Grupe të vogla studimi për t’ju ndihmuar të kuptoni të gjitha aspektet e lëndës
  • Kurse para-përgatitore për rishikimit e detyrave
  • Provime shembull për t’ju përgatitur plotësisht për provimet finale
%d bloggers like this: