Gjimnaz në SHBA

AYP

Gjimnaz në SHBA – Programi Klasik $11,000

Gjimnaz në SHBA - Programi Klasik Tandek në bashkëpunim me partnerin prestigjoz Greenheart Exchange ofron programin AYP për gjimnazistët nga Shqipëria dhe Kosova që dëshirojnë të studiojnë në gjimnazet publike të SHBA për një ose dy semestra. AYP (Academic Year Program)…
  • Duration 5 ose 10 muaj
  • Starts From February 25, 2018

Gjimnaz në Kanada

Gjimnaz në Kanada

Gjimnaz në Kanada – HSY

Sistemi Shkollor Sistemi shkollor në 10 provinca të Kanadasë dhe 3 territoreve dominohet nga karakteri dygjuhësh dhe multikulturor i shoqërisë. Administrimi i sistemit shkollor në Kanada është në duart e krahinave. Gjimnazi në Kanada është një shkollë "all day school" dhe kërkon…
  • Duration 3 muaj - 10 muaj
  • Starts From February 25, 2018

Gjimnaz në Mbretëri të Bashkuar

No Event found.

Gjimnaz në Australi

Gjimnaz në Australi

Gjimnaz në Australi – HSY

Sistemi Shkollor Australia ka një sistem të shkëlqyer të arsimit, e cila është e bazuar në parimin e shkollave "all-day school". Nxënësit mund të studiojnë në shkolla publike dhe private.  Sistemi Australian shkollor përbëhet nga 12 vjet të shkollimit. Studentët e…
  • Duration 3 muaj - 10 muaj
  • Starts From December 8, 2016

Gjimnaz në Zelandë të Re

Gjimnaz në Zelandë të Re

Gjimnaz në Zelandë të Re – HSY

Sistemi Shkollor Sistemi arsimor në Zelandë të Re është i bazuar në shkollat "all day school". Përveç kësaj, ka shkolla publike dhe private, ku midis tyre ka shkolla të përziera ose shkolla vetëm për djem / vajza. Uniforma tradicionale shkollës është…
  • Duration 3 muaj - 10 muaj
  • Starts From February 25, 2018

Gjimnaz në Gjermani

No Event found.

Gjimnaz në Irlandë

No Event found.

Gjimnaz në Spanjë

No Event found.

Gjimnaz në Argjentinë

No Event found.