SBB College

Një nga kolegjet më të vjetra në SHBA.

SBB College  është e angazhuar për të siguruar programet përkatëse edukative të cilësisë që përmbushin nevojat e komuniteteve të cilëve u shërbejmë. Qëllimi ynë kryesor është që të cilësinë më të lartë të mundshme të punonjësve – punonjës të cilët janë të aftë, të përgjegjshëm dhe llogaridhënës.

Suksesi i nxënësve tanë është suksesi ynë. Reputacioni ynë është ndërtuar mbi cilësinë e të diplomuarve tanë dhe aplikimin e njohurive dhe aftësive që ata të kanë fituar.

[sections] [section title=”Akreditimet”]

accreditation

 

 

 

 

 

SBB College është e akredituar nga Këshilli i Akreditimit të Pavarur për Kolegje dhe Shkollat​​, Washington DC për të lëshuar Associate Degree, Bachelor Degree dhe Master Degree. Këshilli i Akreditimit të Pavarur për Kolegje dhe Shkollat është një agjenci akredituese e njohur në shkallë kombëtare nga Departamenti Amerikan i Arsimit dhe është njohur nga Këshilli për Arsimin e Lartë Akreditimit.

[/section] [section title=”Facilitetet”]

facilities

 

 

 

 

 

Kampuset SBB College ndryshojnë në varësi të vendndodhjes së tyre. Programet që SBB College ofron sigurojnë qasje të përshtatshme dhe një gamë të pajisjesh moderne, duke përfshirë salla të pajisura plotësisht me kompjutera dhe laboratorë mjekësore.

Kampuset e SBB College plotësojnë të gjitha kushtet dhe kërkesat e studentëve. Klasat janë zakonisht të kufizuara në 10-20 nxënës, me qëllim për të siguruar një vëmendje të ngushtë dhe të personalizuar. Në këtë mënyrë SBB College ofron fleksibilitet rreth angazhimeve tuaja të tjera duke ofruar dy ditë në javë orare mbasdite në shumicën e kampuseve. Studentët inkurajohen shumë për të përdorur zyrën e ndihmës financiare dhe zyrën e punësimit.

 

[/section] [section title=”Kampuset”]

Ju mund te zgjidhni nje nga kampuset e mesposhtme.

Locations

[/section] [section title=”Programet”] [tabs] [tab title=”Bachelor”]

Business
Associate’s Degree Business Administration
Bachelor’s Business Administration

Healthcare
Associate’s Health Information Technology
Associate’s Medical Assisting
Associate’s Pharmacy Technology
Bachelor’s Healthcare Administration
Job Training Vocational Nursing

Technology
Associate’s Network Administration

Law
Associate’s Criminal Justice
Associate’s Paralegal Studies
Bachelor’s Criminal Justice

 [/tab] [tab title=”Master”]

Business

Master’s Business Administration

[/tab] [/tabs] [/section] [/sections]

SHKARKONI tani aplikimin për në SBB College.

Kontaktoni me Tandek Exchange your mind për të filluar procedurën e aplikimit  email:info@tandek.al ose Tel: +355682060277

Blogu
%d bloggers like this: