University Spotlights

Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed
 • Sort by
Gjimnaz në Zelandë të Re

Gjimnaz në Zelandë të Re – HSY

Sistemi Shkollor Sistemi arsimor në Zelandë të Re është i bazuar në shkollat "all day school". Përveç kësaj, ka shkolla publike dhe private, ku midis tyre ka shkolla të përziera ose shkolla vetëm për djem / vajza. Uniforma tradicionale shkollës është…
 • Duration 3 muaj - 10 muaj
 • Starts From January 16, 2018
Bachelor dhe Master

IUBH Gjermani

Kërkesat për profilin e manaxherëve ndërkombëtarë të punësuar ka ndryshuar shumë në vitet e fundit. Shkolla IUBH e Biznesit dhe Manaxhimit, ka pikasur këtë zhvillim dhe e ka reflektuar në orientimin e trajnimeve të ardhshme si shkollë e parë private…
 • Starts From July 30, 2016
 • € 5,495 / Semester
Bachelor, Master dhe MBA Procedura Falas

European University

Themeluar në vitin 1973, European University (EU) është një shkollë ndërkombëtare e biznesit, trefish e akredituar me shumë kampuse. Përveç kësaj, ofron klasa dinamike, me numër të vogël studentësh ku mësimdhënia është në anglisht. Studentët e EU-së, gjithashtu, kanë mundësi…
 • Duration 1 - 3 Vite
 • Starts From June 30, 2016
 • €5,900 / Semester
Kurse Gjuhe, Diploma, Bachelor, Master, PhD

Australian Catholic University

Universiteti Australian Catholic (ACU) është një universitet publik në Australi, i cili aktualisht ka më shumë se 24,000 studentë, duke përfshirë rreth 3.280  studentë ndërkombëtarë të cilët vijnë nga më shumë se 85 vende për të studiuar në Australi.   ACU…
 • Duration 1 - 5 Vjet
 • Starts From July 1, 2016
Gjimaz në SHBA AYP

Gjimnaz në SHBA – Programi Klasik

Gjimnaz në SHBA - Programi Klasik Tandek në bashkëpunim me partnerin prestigjoz Greenheart Exchange ofron programin AYP për gjimnazistët nga Shqipëria dhe Kosova që dëshirojnë të studiojnë në gjimnazet publike të SHBA për një ose dy semestra. AYP (Academic Year Program)…
 • Duration 5 ose 10 muaj
 • Starts From January 16, 2018
 • $11,000
Gjimnaz në Kanada Gjimnaz në Kanada

Gjimnaz në Kanada – HSY

Sistemi Shkollor Sistemi shkollor në 10 provinca të Kanadasë dhe 3 territoreve dominohet nga karakteri dygjuhësh dhe multikulturor i shoqërisë. Administrimi i sistemit shkollor në Kanada është në duart e krahinave. Gjimnazi në Kanada është një shkollë "all day school" dhe kërkon…
 • Duration 3 muaj - 10 muaj
 • Starts From January 16, 2018