Shumica e studentëve që kthehen nga Shtetet e Bashkuara kanë treguar se ishte më shumë se ata prisnin nga kjo eksperiencë. Ishte një përvojë jetësore që në moshën e tyre, kurrë nuk do ta kishin hasur këtu apo në ndonjë vend tjetër Europian. Në fakt, kjo ishte hera e parë në jetën e tyre që ata patën mundësinë të njihnin veten më mirë. Një nga studentët e vlerëson këtë eksperiencë si “Kjo është koha kur unë jam rritur”. 

Na vizitoni për të biseduar me një nga përfaqësuesit tanë ose me një nga pjesëmarrësit të cilët janë kthyer si një person “të ndryshuar”.


“The world is a book and those who do not travel read only one page.”  ― Augustine of Hippo

%d bloggers like this: