Exchange your mind - Studime jashtë vendit - Work and Travel

Tag: studimejashte

Ndër vite kërkesat e studentëve për të studiuar në universitetet e bashkimit Europian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretërinë e Bashkuar, Kanada dhe Australi, kanë qenë gjithnjë e në rritje. Por cilat janë arsyet kryesore, përse studentët shqiptarë me një ekonomi jo shumë të favorshme, dëshirojnë të investojnë për të studiuar në shtete me një …

  • June 30, 2020
  • 1411
  • Comments Off on Si ka influencuar COVID19 tek studentët Shqiptarë?
Read more

Sign In Tandek

For faster login or register use your social account.

or

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password