Exchange your mind - Studime jashtë vendit - Work and Travel

Work and Travel Gjermani

Work and travel në Gjermani – Punësim sezonal

Agjensia Tandek Exchange your mind, si partnere e disa kompanive në Gjermani, i informon studentët e interesuar për programin Work and Travel ne Gjermani se duke filluar prej datës 15.09.2018 mund të aplikojnë për Punësim sezonal – 2019 në Gjermani.

Kushtet e nevojshme:

  • Të jeni studentë i regjistruar në ndonjërin prej fakulteteve në Shqipëri
  • Njohuri të gjuhës Gjermane
  • Të jeni të gatshëm të punoni minimalisht 2 muaj në Gjermani gjatë pushimeve verore
  • Mos të kufizoheni në ndonjë vend apo rrajon të caktuar
  • Të jeni të gatshëm të punoni në sa më shumë

Format dhe mënyrat e aplikimit:

Aplikimet do të dorëzohen vetëm pranë zyrave tona në Tiranë.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

  • 2 çertifikata të regjistrimit në fakultet (Immatrikulationsbescheingung), (Forma të shkarkohet këtu)
  • 1 kopje të letërnjoftimit në të dy anët apo pasaportës (vetëm faqja e parë)
  • Në rast të posedimit, 1 kopje të patentë shoferit në të dy anët

Ju lutem që formularin e aplikimit ta plotësoni saktë dhe mundësisht në formë elektronike. Në faqen e dytë, në pjesën ku kërkohet të jepen shënimet lidhur me njohuritë e gjuhëve, në rastin e gjuhës gjermane ju lutem të jepni një vlerësim të saktë.

Aplikimi duhet të dorëzohet personalisht deri me 15.03.2019 në zyren tonë në adresën e mëposhtme:

Rruga e Barrikadave, Galeria 17 Nëntori, Kati 2, Nr 18, Tiranë, Tel: +355 68 2060 277

Ju lutem keni parasysh, që vetëm aplikmet e plota me dokumentet e listuara me lartë, do të pranohen.

Aplikimin për vizë do ta realizoni në formë individuale, duke qenë të asistuar nga Tandek lidhur me caktimin e takimeve përkatese dhe përgatitjen e dokumentacioneve për vizë.

Me shumë informacione:

Informacionet e përgjithshme rreth këtij procesi mund ti gjeni edhe në dokumentin/informacionin përkatës të ZAV në gjuhë Gjermane: Merkblatt_De

Ambasada e Republikës së Gjermanisë në Tiranë

New Event

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sign In Tandek

For faster login or register use your social account.

or

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password