7 Gjërat që duhet të dini rreth studimeve në Mbretërinë e Bashkuar

7 Gjërat që duhet të dini rreth studimeve në Mbretërinë e Bashkuar

395 universitete dhe kolegje, të cilat ofrojnë rreth 50.000 programe studimi.

Aplikimet bëhen nëpërmjet UCAS

Afate të ndryshme aplikimi në universitete

Përfitohen BURSA

Tarifat e akomodimit janë më të larta në qytetet e mëdha

Duhet të aplikoni për vizë & të çertifikoni gjuhën (IELTS,TOEFL,Duolingo)

Akomodimi në kampus është më i rekomandueshëm për studentët e vitit të parë.

Për tu njohur me proçedurën edhe kriteret e aplikimit në universitetet/kolegjet në Mbretërinë e Bashkuar rezervoni një konsultë me konsulentët tanë ne formën e kontaktit me poshtë:

Add Comment

Your email is safe with us.

Sign In Tandek Albania

For faster login or register use your social account.

[fbl_login_button redirect="" hide_if_logged="" size="large" type="continue_with" show_face="true"]
or

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password